Contacteer Ons

 +32 477 36 39 05
 [email protected]Openingsuren

Ma & Vrij:
07:00 - 18:00
Zaterdag:
08:00 - 12:00
Zondag:
Gesloten


Locatie

Biogas De Biezen

De biezen 6 6 
2370 Arendonk


PRODUCTIEPROCES

Een duurzame bron van energie

In het productieproces van Biogas De Biezen worden afvalstoffen via vergisting omgezet naar groene energie. Organisch afval en mest worden in vergistingstanks zonder zuurstof omgezet in biogas dat rijk is aan methaan (58%) en net zoals aardgas gebruikt kan worden om elektriciteit en warmte te produceren. 

In ons bedrijf gebeurt deze omzetting via mesofiele vergisting op 38 °C gedurende twee à drie maanden. Hierdoor kunnen in de installatie ook trager afbreekbare producten zoals schroot of bermgras verwerkt worden. Zo’n producten worden eerst onder gecontroleerde omstandigheden in de hydrolysetanks ingebracht waar ze een week voorverteren. Hier verlopen de twee eerste fases van het vergistingsproces, namelijk de hydrolyse en de verzuring bij een PH-waarde onder de 7. De twee hydrolysetanks (van elk 350 m³) helpen zo in de vertering van moeilijk afbreekbare of houtachtige producten. Samen met de andere producten wordt de voedingsmix dan verpompt naar de reactoren waar het biogas geproduceerd wordt. 

De drie vergisters zijn elk 3.200 m³ groot en voorzien van een gasmembraan, waardoor elk contact (en mogelijke overlast) met de omgeving onmogelijk is. Door continu te roeren worden schokken in de microbiologie vermeden en verloopt het proces quasi zonder storingen. Daardoor gebeuren de laatste twee fases van de vergisting, namelijk de vorming van azijnzuuren en de omzetting naar methaan. Deze reactoren hebben een PH-waarde van 7,5 tot 8 en worden dagelijks opgevolgd. 

Biogas De Biezen heeft een eigen labo om zowel het proces als de aangeleverde producten te controleren. In dit labo wordt ook van elke geleverde vracht een staal bijgehouden voor de wettelijke controles en kwaliteitszorg. Biogas De Biezen werkt bovendien samen met een onafhankelijke, ervaren biogasdokter. 

Het door ons geproduceerde digestaat wordt vooral geëxporteerd naar Frankrijk zodat het geen invloed heeft op de Belgische landbouwmarkt. Plaatselijke landbouwers kunnen steeds bij ons terecht voor de aan- en afvoer van hun mest. Bovendien beschikken we over plantaardig digestaat dat interessant kan zijn voor onze plaatselijke boeren. Contacteer ons gerust voor informatie of indien u beroep wilt doen op ons deskundig advies.