A- A A+

Wij verwerken

Biogas debiezen - Arendonk - Wij verwerken Op deze pagina vindt u de lijst van EURAL-codes vergund aan Biogas De Biezen. Zo kan u nagaan welke afvalstoffen en restproducten wij verwerken.

 • 02 01 03: Afgekeurde en rotte aardappelen, graan, oud stro, kaf, productieresten, …
 • 02 01 06: Vaste mest Dikke fractie van mestverwerkings- en vergistingsinstallaties Maag- en darminhoud van varkens en runderen (ongeboren mest)
 • 02 01 99: Niet elders genoemd afval: vb. eigeel, champost, …
 • 02 02 02 : Afval van dierlijke weefsels
 • 02 02 03: Kippenvleesafval Restmateriaal van de productie van snacks
 • 02 02 04: FC- en bioslib van de verwerkende industrie
 • 02 02 99: Resten van de productie van gelatine
 • 02 03 04: Niet voor consumptie goedgekeurde plantaardige levensmiddelen
 • 02 03 01: Slib van schillen en pellen
 • 02 03 05: Slib van de verwerkende industrie (plantaardig)
 • 02 04 03: Slib van de suikerverwerkende industrie
 • 02 03 99: Bleekaarde van de spijsolie-industrie
 • 02 05 01: Afgekeurde melk of kaas
 • 02 04 02: Resten van de carbonatie
 • 02 05 02: Waterzuiveringsslib uit de zuivelindustrie
 • 02 04 99: Melasse of vinasse uit de suikerindustrie
 • 02 06 01: Afgekeurd of vervallen brood & banket
 • 02 07 04: Afgekeurde dranken
 • 02 07 05: Slib van de drankproductie
 • 02 05 99: Wei afkomstig uit de productie van kaas, boter, …
 • 02 07 02: Fruit-, graan- en aardappelresten, destillatieafval
 • 02 07 99: Filtreeraarde
 • 07 06 99: Glycerineafval
 • 07 05 99: Perskoek van plantaardige zaden (biodiesel)
 • 19 09 03: Slib van ontkalking en ontijzering
 • 20 01 25: Vetslib en drijflagen
 • 20 01 08: Keukenafval (swill), horecavet
Back to Top