A- A A+

Productieproces

Biogas debiezen - Arendonk - Productieproces In het productieproces van Biogas De Biezen worden afvalstoffen via vergisting omgezet naar groene energie. Organisch afval en mest worden in vergistingstanks zonder zuurstof omgezet in biogas. Dit gas is rijk aan methaan (58%) en kan net zoals aardgas gebruikt worden om elektriciteit en warmte te produceren.

Bij Biogas De Biezen gebeurt deze omzetting via mesofiele vergistingop 38 °C gedurende twee à drie maanden. Hierdoor kunnen in de installatie ook trager afbreekbare producten zoals schroot of bermgras verwerkt worden.

Dergelijke producten worden eerst onder gecontroleerde omstandigheden in de hydrolysetanks ingebracht waar ze een week voorverteren. Hier verlopen de twee eerste fases van het vergistingsproces, namelijk de hydrolyse en de verzuring bij een PH-waarde onder de 7.

De twee hydrolysetanks (van elk 350 m³) helpen zo in de vertering van moeilijk afbreekbare of houtachtige producten. Samen met de andere producten wordt de voedingsmix dan verpompt naar de reactoren waar het biogas geproduceerd wordt.

De drie vergisters zijn elk 3.200 m³ groot en voorzien van een gasmembraan, waardoor elk contact (en mogelijke overlast) met de omgeving onmogelijk is. Door continu te roeren worden schokken in de microbiologie vermeden en verloopt het proces quasi zonder storingen. Daardoor gebeuren de laatste twee fases van de vergisting, namelijk de vorming van azijnzuuren de omzetting naar methaan. Deze reactoren hebben een PH-waarde van 7,5 tot 8 en worden dagelijks opgevolgd.

Biogas De Biezen heeft een eigen labo om zowel het proces als de aangeleverde producten te controleren. In dit labo wordt ook van elke geleverde vracht een staal bijgehouden voor de wettelijke controles en kwaliteitszorg. Biogas De Biezen werkt ook samen met een onafhankelijke, ervaren biogasdokter.

Het door ons geproduceerde digestaat wordt vooral geëxporteerd naar o.a. Frankrijk, zodat dit geen invloed heeft op de Belgische landbouwmarkt. Plaatselijke landbouwers kunnen steeds bij ons terecht voor de aan- en afvoer van hun mest. Ook beschikken we over plantaardig digestaat dat interessant kan zijn voor de plaatselijke boer. U kan ons steeds om raad vragen.

Back to Top